top of page

ESAL.

Neprofitni subjekti su pravna lica koja su osnovana voljom udruživanja ili stvaranja jednog ili više lica (fizičkih ili pravnih) za obavljanje djelatnosti u korist saradnika, trećih strana ili zajednice općenito. Esal ne traži podjelu dobiti među svojim članovima.
Poseban porezni režim, koji pokriva neprofitne subjekte (ESAL), bio je česta tema među onima koji već pripadaju ili žele biti dio njega, kao rezultat izmjena napravljenih posljednjom poreskom reformom.
Iz tog razloga, od 20. decembra 2017. godine, nacionalna vlada je regulisala i definisala, među svojim najvažnijim aspektima, karakteristike koje subjekti koji pripadaju posebnom poreskom režimu moraju imati; obavezna priroda web registracije u prijavi Nacionalne uprave za poreze i carine (DIAN); uslove za kvalifikaciju i stalnost u posebnom poreskom režimu; poreski obveznici dužni da pošalju ekonomski izveštaj o svom upravljanju; konfiguraciju zloupotrebe u posebnom poreskom režimu i postupak za njeno prijavljivanje; i, konačno, njegov poreski tretman.


USKORO ćemo se pridržavati uredbe i ovdje ćete pronaći sve informacije

logo la maldita vanidad teatro
bottom of page